Asia Pacific

Guangzhou, China

Address

Room 2011
No. 5 Xiancun Road (Central Tower)
Tian He District
Guangzhou, PRC 510627

Phone

+86 20 8706 6016

Fax

+86 20 2801 7222
Rinkie Mai
Managing Director
Rinkie_Mai

EmployeeLogin